Ds. R.A. Schipper

Welkom – door Marie Feunekes
 

 1. Votum en zegen
 2. Lied ‘Dank u wel’
 3. Wet zingen ‘Ken je Gods gebod’
 4. Sketch/vertelling over het thema (Geanne)
 5. Lied ‘Jozef had een jas’ (gemeentezang met Sound of Joy en Affect)
 6. Gebed
 7. Bijbellezing: Genesis 37: 1-11 (Elise D)
 8. GK 4: 1, 2, 3, 4, 5 (Jozef zoekt zijn grote broers)
 9. Preek
 10. Kinderopwekking 153 Here maak mij uw wegen bekend
 11. Sound of joy zingt ‘Hier is mijn hart Heer’
 12. Gebed + voorbedes
 13. Collecte
      -Jezus is de goede Herder

 14. Opw 733 Tienduizend redenen
 15. Kinderopwekking 185 De Here zegent jou
 16. Zegen