Ds. R.A. Schipper

Welkom – door Marie Feunekes
 

 1. Votum en zegen
 2. Lied ‘Dank u wel’
 3. Wet zingen ‘Ken je Gods gebod’
 4. Sketch/vertelling over het thema (Annemiek)
 5. Lied ‘Jozef had een jas’ (gemeentezang met Sound of Joy en Affect)
 6. Doop Daan Koevoets
 7. Opwekking 599 ‘Kom tot de Vader’
 8. Bijbellezing: Genesis 37: 1-11 (Nathan van der P)
 9. GK 4: 1, 2, 3, 4, 5 (Jozef zoekt zijn grote broers)
 10. Preek
 11. Kinderopwekking 153 Here maak mij uw wegen bekend
 12. Sound of joy zingt ‘Hier is mijn hart Heer’
 13. Gebed + voorbedes
 14. Collecte
      -Jezus is de goede Herder

 15. Opw 733 Tienduizend redenen
 16. Zegen