Ds. R.A. Schipper

(*KOMEN)

 1. Moment v stilte
   

 2. Votum en zegen
 3. GK 159: 1, 2, 3 (God die alles maakte)
   
  (*BUIGEN)

 4. Wet: nummer 4
 5. Opw 688 Genade zo groot
 6. Gebed
   
  (*HOREN)

 7. Bijbellezing: Judas (John L.)
 8. Psalm 1: 1, 2, 3
 9. Preek Judas : 20-21
 10. Psalm 111: 1, 2, 3, 4 De Nieuwe Psalmberijming
   
  (*GEVEN)

 11. Gebed + voorbedes
 12. Collecte
   
  (*GAAN)

 13. NwLB 905: 1 en 4 (Wie zich door God alleen ..)
 14. Zegen