Ds. R.A. Schipper

Liturgie bij Lucas 11:1-13 spt 2018

 

*KOMEN
Stiltemoment
Votum en zegen
Opw 640 Ik hef mijn ogen
Wet: Ex 20
GK 130: 2

 

Doop Emmelie Carla Anje Wildervanck
Formulier 1 (GK p 667)
Vragen aan Heleen / belofte Jan Febo
Kindmoment (ouders gaan zitten)
LB 348: 1 en 2 Heer van uw kerk
Doop
LB 348: 6, 8, 9
Toespreken gemeente

 

*HOREN
Intro: – serie over Bidden
Lucas 11: leerlingen zien Jezus bidden. Willen beter leren bidden.
Jezus leert hen: woorden + vertrouwen dat God hoort

Lezing: Lucas 11: 1-13
GK 81: 1 en 8
GK 234 Als je bidt zal Hij je geven

Lezing: H Cat v+a 116

Preek
LB 215: 2, 3, 7 Rondom wie bidden dag aan dag

 

*GEVEN
Uitleg Gebed & Gesprek

Gebed
Collecte

 

*GAAN
Opw 136: 1, 2, 3 Abba Vader
Zegen