Ds. R.A. Schipper | 19 juni | 11:00 uur

Votum en zegen
Zang: LB 868: 1, 2 en 5 Lof zij de Heer
Intro: Evangelie v h 10e gebod ‘U zult niet begeren’
Zang: Ken je Gods gebod, woorden 1 tot 10
Gebed (vergeving + voorbeden)
Bijbellezing
– 1 Timotheüs 6: 2b – 10 (dus lezen vanaf ‘Onderwijs dit alles ..’)
– H.Catechismus, Zondag 44 vr&antw 113 en 114
Zang: GK/Ps 119: 5 en 14 (t.o. jaloezie, valse schijn)
Preek
Zang: Opw 520 Wees mijn verlangen
Collecte
Viering Avondmaal
· Welkom gasten
· Avondmaalsformulier 5 (pg704)
· Gebed
· Lezing: Apostolische Geloofsbelijdenis
· Zang: GK/Ps 25: 2 en 7
· Nodigen (viering in meerdere kringen)
· Opwekkingswoorden
· 1e kring: Brood & wijn
· 2e kring Brood & wijn
· Evt 3e kring
· Gebed (zie formulier p707)
Zang: Joh de Heer 981: 1, 2, 3, 4, 5 Wat zal de wereld mooi zijn op die dag
Zegen