Ds. R.A. Schipper

  *KOMEN

 1. Votum en zegen
 2. GK 254: 1 en 2 Kom laat ons vrolijk zingen
   
  *VIEREN

 3. Avondmaalsformulier V (GK pg 704)
 4. Gebed
 5. LB 939: 1, 2, 3 Op U alleen
   

 6. Aan tafel:
  – Opwekking
  – Instellingswoorden brood&wijn
  – Moment stilte
   

 7. Gaande viering:
  – Muziek (rustig)
  – GK 238: 1, 2, 3 Ik bouw op U
  – Dankzegging pg 707
   
  *HOREN

 8. Lezing: Nehemia 1 (John L.)
 9. GK 35: 9 en 13
 10. Preek
 11. GK 86: 4 en 7
   
  *GEVEN

 12. Gebed
 13. Collecte
   
  *GAAN

 14. Opw 802 Hier is mijn hart of Opw 520 Wees mijn verlangen
 15. Zegen