Ds. R.A. Schipper

  *KOMEN

 1. Stiltemoment
   

 2. Votum en zegen
 3. Opw 715 Wat hou ik van uw huis
 4. Gods weg: Rom 13: 8-14
 5. GK 25: 4
 6. Gebed + voorbede
   
  *HOREN

 7. Intro: Bev ouderl: vaak doel en opdracht en program
      Dieper: iem die ons de trouw + weg v God voorhoudt
      Vatbaar voor actie en afspraken en doenerig. Gevoel: Lat ligt hoog i d kerk. Wat als dat niet lukt …?

 8. Lezing: Genesis 12:1-20 (Tekst = Genesis 12:10-20) (Alke H.)
 9. GK 51: 6
 10. Kindmoment
 11. Opw 88 Een rivier vol van vrede
 12. Preek
 13. GK 163: 1, 2, 3 Dit huis een herberg onderweg
   
  *GEVEN

 14. Bevestiging ouderling Hans Tigelaar
     -Formulier GK pg 718, paragr Inleiding + Onderwijs + Over ouderlingen
     -Vragen + Ja
     -Opw 620 Vrede van God
     -Gebed

 15. Collecte
   
  *GAAN

 16. GK 250: 1 en 3 God is getrouw
 17. Zegen