Ds. R.A. Schipper | 19:30 uur | 10 maart

Welkom
Zang: Sela, Votum en zegen
Zang: Opw 464 Wees stil voor het aangezicht ..
Gebed
Bijbellezing: 2 Kronieken 1: 1-13 (Annemiek W.)
Preek
Zang: GK/Ps 111: 6 (ware wijsheid = ontzag)
Gebed
Zang: Sela, Gebed voor de werkdag
Collecte
Lezing: Heid. Catech Zondag 45 v+a 117 ‘Wat behoort tot een gebed etc’ (door Annemiek)
Zang: Opw 630 Vader U bent goed
Zegen