Ds. R.A. Schipper | 19:30 uur | 4 november

Welkom
Votum en zegen
Zang: Joh de Heer 256 ‘Tel uw zegeningen’
Gebed
Introductie
Bijbellezing: Exodus 16: 1-24
Zang: GK/Psalm 105: 1, 19 en 21 (v 19 = ‘manna’!)
Preek
Muziek ‘Dank u voor het graan’
Waar gaan we voor danken?
Gebed + voorbeden
Collectedoelen: St Bartimeus
Zegen
Uitleidende muziek: LB 245: 1 en 3 ‘k Wil u o God mijn dank betalen