Ds. R.A. Schipper

Liturgie bij Leerdienst God kiest uit liefde
Serie 400 jaar DL
 

   
  *KOMEN

 1. Votum en zegen
 2. GK 139: 1 en 8
 3. Gebed
   
  *HOREN

 4. Lezing: Efeze 1: 3-11 (Bea B.)
 5. LB 902: 1, 3, 5 Is God de Heer maar voor mij
 6. Intro op preek
 7. Lezing: DL, art I, 1, 2, 6 en 9 Beurtelings Bea B. (leest I,1 en I,6) + dominee (I,2 en I,9)
 8. Vervolg preek
 9. Vragen inventariseren
   
  *GEVEN

 10. Gebed
 11. Collecte
   
  *GAAN

 12. GK 175B Ik geloof in God de Vader
 13. Zegen