Ds. R.A. Schipper

Liturgie bij Leerdienst Werk aan je behoud
Serie 400 jaar DL, deel 2
 

  *KOMEN

 1. Votum en zegen van Sela
 2. Gebed
   
  *HOREN

 3. Lezing: Filippenzen 2: 12 – 16A (t/m ‘.. leven brengt’)(Enno T.)
 4. GK 213: 1 en 3 Eigen roem is uitgesloten
 5. Intro op preek voor kinderen
 6. Lezing: DL, art II, 5, 6 en 7 + art III/IV, 8 en 9 Beurtelings lezer (leest II,5 + II, 7 + III/IV,9) + dominee (II,6 en III/IV, 8)
 7. Vervolg preek
 8. Vragen
   
  *GEVEN

 9. Gebed
 10. Collecte
   
  *GAAN

 11. Opw 599 Nog voordat je bestond
   
  *STAAND:

 12. Opw 617 Een machtig Maker
  Zegen