Ds. R.A. Schipper

Leerdienst Twijfel
Serie 400 jaar DL

   
  *KOMEN

 1. Votum en zegen
 2. GK 42: 1 en 3
 3. Gebed
   
  *HOREN

 4. Lezing: Rom 8:26-30 (John vd H.)
 5. GK 77: 1 en 2
 6. Kindmoment
 7. GK 239 ‘k Stel mijn vertrouwen
 8. Lezing:
      •DL, art I, 16 eerste deel (!); vanaf ‘Nu zijn er mensen t/m ootmoedig verwachten’ (gelezen door John)
      •DL, art V, 4 (gelezen door ds Roland)
      •DL, art V, 11 (gelezen door John)

 9. Preek
   
  *GEVEN

 10. Gebed
 11. Collecte
   
  *GAAN

 12. GK 105: 1 en 5
 13. Zegen