Ds. R.A. Schipper

  *KOMEN

 1. Votum en zegen
 2. GK 254: 1, 2 en 3 (Kom laat ons vrolijk zingen)
 3. Gebed
   
  *HOREN

 4. Lezing: Psalm 67 (Gerda K.)
 5. Zingen: m.m.v Marcant:
      Taizé, Bless the Lord my soul
      Taizé, Bij God ben ik geborgen

 6. Preek over Psalm 67:7-8
 7. GK/Ps 67: 1, 2, 3
   
  *GEVEN

 8. Dankgebed – deel I
 9. LB 248: 1, 2, 3, 4 De dag door uwe gunst ontvangen
 10. Dankgebed – deel II
 11. Collecte
   
  *GAAN

 12. Appèl tot dank en geloofsvertrouwen: Filipenzen 4:4-7
 13. Zegen
 14. Amenlied