Ds. R.A. Schipper | 2 januari | 09:30 uur

Mededelingen kerkenraad

Votum + zegen

Zang: GK/Ps 8A Heer onze God

Gebed

Bijbellezing: Psalm 63

Zang: GK/Ps 63: 1, 2, 3

Preek over Psalm 63

Zang: Opw 733 Tienduizend redenen

Gebed

Collecte

Geloofsbelijdenis Nicea

Zang: Opw 429 God wijst mij een weg

Zegen

Uitleidende muziek/zang