Ds. R.A. Schipper | 2 oktober | 11:00 uur

Votum
Zang: LB 84A Wat hou ik van uw huis
Gebed
Intro: Trektocht deel 2
Bijbel: Jesaja 2: 1-5 (Kevin L.)
Zang: LB 1010: 1, 2, 3, 4 Geef vrede Heer
Bijbel: Efeziërs 2:11-22 (Kevin L.)
Zang: GK/Ps 85: 3 en 4 (recht en vrede ..)
Kindmoment
Zang: kinderlied
Preek Efeziërs 2:14-16
Zang: Opw 766 Als de hemel openbreekt, het huis vervult met “vrede”!
Bijdrage Jeanne Maitre
Zang: …
Aankondiging collecte + machtigingskaarten DVN
Gebed + Gebedspunten
Lezing: Apost Geloofsbelijdenis
Zang: GK 228 Jezus leeft in eeuwigheid (zijn ‘sjaloom’ .. !)
Zegen