Ds. R.A. Schipper | 20 maart | 09:30 uur

Votum + zegen
Zang: 518 Heer U doorgrondt en kent mij (=Psalm 139)
Gebed
Intro: Vandaag 7e gebod
Bijbellezingen
– Matt 5: 27-32
– H.Cat. zondag 41, v&a 108 en 109
– Johannes 8: 1-11
Zang: GK/Ps 19: 3 en 4
Kindmoment (Annemiek Wagenaar) >> via FILM
(kinder)Lied: Echte liefde
Preek zevende gebod
Zang: Opw 688 Genade zo groot
Gebed (+ voorbede)
Zang: GK/Ps 63: 2 (Gods liefde als bron)
Aankond Collecte
Lezing: Geloofsbelijdenis Nicea
Zang: Opw 687 Heer wijs mij uw weg
Zegen