Ds. R.A. Schipper

Liturgie bij Jeugddienst ‘Ben jij al bekeerd?’
Serie 400 jaar DL

   

 1. Zang vooraf:
      Opwekking 464 Wees stil voor het aangezicht v God
      Opwekking 599 Nog voordat je bestond

 2. Welkom (Lucianne)
 3. Votum en zegen
 4. GK/Ps 121: 1 en 4
 5. Gebed (predikant)
 6. Lezing: Dordtse Leerregels III/IV, art 11 (vereenvoudigd)
 7. Filmpje (Michelle en Lisanne)
 8. Lezing: Handelingen 9: 1-9 (Lisanne)
 9. Opwekking 802 Hier is mijn hart
 10. Kindmoment (Demi en Shen)
 11. Kinderlied ‘Zit je deur nog op slot’
 12. Preek
 13. Sela Jezus’ liefde voor mij
 14. GK 177: 1, 2, 3, 4 Heer U bent mijn leven
 15. Gebed (Eline)
 16. Collecte
 17. LB 885: 1 en 2 Groot is uw trouw
 18. Zegen