Ds. R.A. Schipper

   
  VOORAF
       Mededelingen KR
       Gedicht
       Kaars aansteken
   
  *KOMEN

 1. Votum en zegen
 2. GK/Ps 133: 1 en 3
 3. Navolging – leven in het licht: Mattheüs 25: 31-40
 4. LB 912: 1, 2, 5, 6 Neem mijn leven laat het Heer
 5. Gebed
   
  *HOREN

 6. Lezing: Lucas 1: 5-25 (Jaap K.)
 7. LB 464: 1, 2, 8, 10 Een engel spreekt een priester aan
 8. Kindmoment
 9. Projectlied advent, 1e couplet (melodie: “MIDDEN IN DE WINTERNACHT” = LB 486)
 10. Preek Lucas 1:17
 11. Opwekking 472 Blaas met de adem van uw Geest (NB ‘.. als een eenheid uw komst voorbereid’!)
   
  *GEVEN

 12. Gebed + voorbeden
 13. Collecte
   
  *GAAN

 14. GK/Ps 97:5 (oproep tot geloof en leven in het licht)
 15. Zegen