Ds. R.A. Schipper

VOORAF
Mededelingen KR
Gedicht (+ afbeeldingen beamer)
Kaars aansteken
 

  *KOMEN

 1. Votum en zegen
 2. GK/Ps 33: 8 (WANT Avondmaalsthema = advent = VOORUIT kijken)
   
  *BUIGEN

 3. Nieuw leven vanuit verwachting: Romeinen 13: 11-14
 4. GK 162: 1, 4, 5 Barmhartig vader op uw troon
 5. Gebed + voorbeden
   
  *HOREN

 6. Lezing: Lucas 1:67-80 (ivm thema: Lichtdrager Johannes)(Gerda K.)
 7. Projectlied ‘Dragers v Gods licht’
 8. Overdenking n.a.v. Lc 1:78-79
 9. LB 444: 1, 2, 3, 4, 5 Nu daagt het i h Oosten
   
  *VIEREN

 10. Viering Avondmaal
      * Welkom
      * Formulier 5
      * Apost geloofsbelijdenis
  * LB 451: 1 + 4 Richt op uw macht (v 4 = brood en beker als tekens v hoop)
   

 11. Tafel:
      * Uitnodigen + Opwekking
      * stilte
      * viering
      * lezen: Jes 60: 1, 19-20
      * zingen: LB 766: 1 en 3 Ik zag een nieuwe hemel..
   

 12. Gaande viering
      * Ps 89: 1, 6, 7
      * evt (advents)muziek
      * LB 913: 1, 2, 3, 4 Wat de toekomst brengen moge

 13. Dankzegging 2
   
  *GEVEN

 14. Collecte
   
  *GAAN

 15. GK 189: 6 Want Hij zal eens verschijnen
 16. Zegen