Ds. R.A. Schipper

*KOMEN
Moment v stilte

 1. Votum en zegen
 2. GK/Ps 81: 1 en 8
 3. Schuldbelijdenis
 4. Genade verkondiging
 5. LB 939: 1 en 2 Op U alleen
   
  *HOREN

 6. Intro: Simeon in tempel: Jezus = Licht voor de volken = Vervulling v Gods belofte in OT
 7. Lezing: Jesaja 42: 1-6; Jesaja 49: 6-7
 8. GK/Ps 117
 9. Lezing: Lucas 2: 22-32 (Wolter ten H.)
 10. GK 191: 1, 2, 3, 6 O hemels licht .. (onbekende melodie!)
 11. Kinderen @ kring (gr 5)
 12. Preek
 13. Opwekking 717 Stil mijn ziel wees stil
 14. Kinderen terug
 15. Leven in het Licht: Efeze 5:1-10
 16. LB 903: 1 en 6 Zou ik niet van harte zingen
   
  *GEVEN

 17. Gebed + voorbeden
 18. Collecte
   
  *GAAN

 19. GK/Ps 36:2
 20. Zegen