Ds. R.A. Schipper | 21 augustus | 09:00 uur

Votum
Zang: LB 868: 1, 2, 3 Lof zij de Heer
Gebed
Bijbel(Simon):
-Habakuk 1: 1-6 en 2:1-4
-Hebreeën 10: 32-39
Zang: GK/Ps 95: 2 en 3
Kindmoment (Annemiek Wagenaar)
Zang: Jezus is de goede herder
Preek Hebreeën 10:36-39
Zang: Opw 687 Heer wij mij uw weg
Gebed + Gebedspunten
Aankondiging collecte
Lezing: Geloofsbelijdenis v Nicea (Simon)
Zang: LB 769: 1, 2, 4 Eens als de bazuinen klinken
Zegen