Ds. R.A. Schipper | 21 augustus | 11:00 uur

Votum
Zang: LB 868: 1, 2, 3 Lof zij de Heer
Gebed
Doop
-Ninthe Avelon Bolt (dv Lars en Michelle)
-Jeftah Draaijer (zv Stephan en Danielle, met Noëll)
-Levi William ter Veen (zv Willem en Janneke, met Marnix)

– Formulier
– Doopvragen
– Doop
– Zang: Sela, Dooplied ‘In het water van de doop’ (liedkeuze fam Bolt)
– Doopkaart

Bijbel (Astrid):
-Habakuk 1: 1-6 en 2:1-4
-Hebreeën 10: 32-39
Zang: GK/Ps 95: 2 en 3
Kindmoment (Annemiek Wagenaar)
Zang: Jezus is de goede herder (liedkeuze fam Ter Veen)
Preek Hebreeën 10:36-39
Zang: Opw 687 Heer wij mij uw weg (liedkeuze fam Draaijer)
Gebed + Gebedspunten
Aankondiging collecte
Lezing: Geloofsbelijdenis v Nicea (Astrid)
Zang: ‘It is well with my soul’
Zegen