Ds. R.A. Schipper

Themadienst: “Jezus is Winnaar!”
1 Joh 3:8b

Welkom
LvK 215: 1, 2, 3 (= Opw 352: Christus onze Heer verrees)

Votum en zegen
Opw 733 (10.000 redenen)
Gebed
Lezen: Openbaring 12: 7-12 (Bijbel in Gewone Taal)
Opw 614 (Uw genade is mij genoeg)
Kindmoment (door de jeugdkring)
Gezang 168 (‘k Stel mijn vertrouwen) in CANON 2x
Preek over 1 Joh 3:8b
Opw 354 (Glorie aan God)
Gebed
Gezang 161:1, 2, 3, 4 (Heer u bent mijn leven) als belijdenis
Collecte
Gezang 111 (Jezus leeft in eeuwigheid)
Zegen