Ds. R.A. Schipper

*KOMEN
Moment v stilte

   

 1. Votum en zegen
 2. GK 167 Machtig God sterke Rots
   
  *BUIGEN
       HA-thema = Naar jezelf kijken (zelfbeproeving)

 3. Lees: Avondmaalsformulier 2, par Jezelf toetsen (ouderling)
 4. GK 51: 4
 5. Lees: Avondmaalsformulier 2, par Verzekering (ouderling)
 6. GK 51: 5
 7. Gebed + voorbeden
   
  *HOREN

 8. Lezing: Lucas 18: 9-14 (John vd H.)
 9. Overdenking
 10. GK 6: 1 en 3
   
  *VIEREN

 11. Viering Avondmaal
      * Formulier 2, par Christus gedenken + Eenheid + Verlangen (pg 694)
      * Apost geloofsbelijdenis (ouderling)
      * LB 885: 1 en 2 Groot is uw trouw

 12. Tafel:
      * Uitnodigen + Opwekking
      * stilte
      * viering
      * lezen: Luc 23: 39-43 (misd a h kruis)
      * zingen: GK 116: 3 en 4

 13. Gaande viering
      * GK 237: 1, 2, 3, 4, 5 (God enkel licht)
      * evt muziek
      * Opw 428 Genade zo oneindig groot

 14. Dankzegging 2 (pg 698)
   
  *GEVEN

 15. Collecte
   
  *GAAN

 16. Opw 407 O Heer mijn God
  Zegen