Ds. R.A. Schipper

  *KOMEN

 1. Stiltemoment
 2. Votum en zegen
 3. GK/Ps 8A: 1, 2, 3, 4 Heer onze Heer hoe heerlijk ..
 4. Gebed
 5. GK 180 D Onze Vader
   
  *HOREN

 6. Lezing: HC Zondag 47 (Pred.)
 7. Lezing: Jesaja 6:1-8 (Ingrid vd M.)
 8. GK/Ps 99: 1 en 4
 9. Kinderen @ kring gr 6
 10. Preek
 11. Opw 770 Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam
   
  *GEVEN

 12. Geloofsbelijdenis v Nicea (Oud.)
 13. GK 211: 1 Wij knielen voor uw zetel neer
 14. Gebed + voorbeden
 15. Collecte
   
  *GAAN

 16. GK 211: 2 en 3
 17. Zegen