Ds. R.A. Schipper

Thema:
Serie over gebed.
Bidden => vertrouwen dat God luistert = Psalm 121 / Opw 640

Opwekking 640 (Ik hef mijn ogen ..)
Zegen
Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Here Jezus Christus.
Psalm 81: 1 en 8
Gebed
Lezing: Jac 4:1-4 (scherpe woorden, over belang v bidden)
Psalm 143: 1, 8, 9 (O, Here, hoor naar mijn gebeden)
Preek over Heidelb Cat, vr + antw 116,
Opwekking 136: 1 en 2 (Abba vader U alleen)
Gebed
Collecte
Geloofsbelijdenis
LvK 380: 2, 3, 7 (Rondom wie bidden dag aan dag ..)
Zegen