Ds. R.A. Schipper

  *KOMEN

 1. Stiltemoment
 2. Votum en zegen
 3. GK/Ps 100: 1 en 2
 4. Wet: nr 5 ‘Wet voor kinderen’
 5. LB 556: 1, 2, 4 Alles wat over ons geschreven is
 6. Gebed
   
  *ZIEN

 7. Doop aan Mettine Trienke Koning (Minke, d v Gerhard en Janneke met Jurre en Lennard)
      •Formulier 3
      •Sela, Gods zegen voor jou
   
  *HOREN

 8. Lezing: Lucas 22: 1-6 en 24-34 (Gerda K.)
 9. GK/Ps 38: 6, 7, 11 (v 6 ‘weg zijn al mijn vrienden’)
 10. Kindmoment
 11. Opw 51 ‘Dit is mijn gebod’
 12. Kinderen @ kring
 13. Preek Lucas 22:31-32
 14. Opw 704 O kerk sta op
   
  *GEVEN

 15. Gebed + voorbeden
 16. Collecte
   
  *GAAN

 17. LB 575: 1, 2, 3 Jezus leven van mijn leven
 18. Zegen