Ds. R.A. Schipper

  *KOMEN
 1. Stiltemoment
 2. Votum en zegen
 3. GK/Ps 80: 1 en 10
 4. Wet: Video door jeugdkring
 5. Opw 642 Al mijn zonden
 6. Gebed
   
  *HOREN
 7. Lezing: Lucas 23: 26-43 (Alke H.)
 8. GK/Ps 69: 1, 6, 7
 9. Kindmoment (Tineke)
 10. Opwekking 614
 11. Kinderen @ kring 1+2
 12. Preek Lucas 23:39-43
 13. Opw 392 Mijn Jezus ik hou van U
   
  *GEVEN
 14. Gebed + voorbeden
 15. Collecte
   
  *GAAN
 16. GK 244: 1, 2, 3, 4 Alle mensen moeten sterven
 17. Zegen