Ds. R.A. Schipper (Goede Vrijdag)

 1. Taize Stay with me
 2. Taize Jesus remember me
   
  *KOMEN

 3. Votum en zegen
 4. Zang: GK 204: 1, 2, 3, 4 Mijn Verlosser hangt aan het kruis
 5. Gebed
   
  *HOREN

 6. Lezing:
 7. Psalm 22: 1-9
 8. Mattheus 27: 45-56 (Gera F.)
 9. Zang: GK/Ps 22: 1
 10. Zang: LB 560: 1, 2, 3 Hij ging de weg zo eenzaam (m.m.v. Marcant)
 11. Preek Matt 27:46
 12. Zang: Opw 706 Zie hoe Jezus lijdt voor mij
   
  *GEVEN

 13. Gebed + voorbeden
 14. Collecte
   
  *GAAN

 15. Zang: Sela Getsemane
 16. Zegen
 17. Zang: Taize In manus tuas Pater.