Ds. R.A. Schipper (Paaszondag)

  *VOORAF

 1. Zang: Daar juicht een toon: vs 1, 2, 3, 4
  Welkom en mededelingen kerkenraad
   
  *KOMEN

 2. Votum en zegen
 3. LB 624: 1, 2, 3 Christus onze Heer verrees
 4. Doop Tobias Janssen (zn v Erik en Monique, met Ellen en Marloes)
      •Formulier 3
      •Kinderopwekking 185 De Here zegent jou
   
  *HOREN

 5. Lezing: Mattheus 28: 1-20 (Alke H.)
 6. GK 218: 2 en 4; Dank aan de koning op de troon
 7. Kindmoment
 8. Opw 354; Glorie aan God
 9. Preek
 10. Opw 575; Jezus alleen
 11. Leefregel: Kolossenzen 3:1-4 en 12-15
 12. GK 209: 1; U zij de glorie
   
  *GEVEN

 13. Gebed + voorbeden
 14. Collecte
   
  *GAAN

 15. GK 209: 2 en 3
 16. Zegen