Ds. R.A. Schipper | 23 januari | 09:30 uur

Vooraf: Our God is an awesome God

Mededelingen

Votum + zegen
Zang: LB 1005: 1, 2, 3, 4, 5 Zoekend naar Licht
Gebed
Intro: serie 10 geboden. Vandaag: tweede gebod
Bijbellezingen + HCat 35 (v+a 96 en 97)
– Matt 7: 7-11
– Joh 14: 1-9
– H.Cat. v&a 96 en 97
Kindmoment (Henk Bruins)
Lied: Houd je aan der regels
Preek Tweede gebod
Zang: Opw 595 Licht van de wereld
Gebed (+ voorbede)
Collecte
Lezing: Geloofsbelijdenis v Nicea
Zang: In de hemel is de Heer
Zegen

AANK: Lied ‘God zal met je meegaan’ + couplet 2e gebod