Ds. R.A. Schipper

Liturgie bij Zondag 46 en 52

Thema:
Serie over gebed.
1e preek: bid je wel?
2e preek: luistert God wel?

 • Votum en zegen
 • Psalm 105: 1, 5Doop Sophie Martha Johanna Wildervanck (dochter van Jan Febo en Heleen)

 • Formulier 1
 • Doopvragen
 • Kindmoment
 • Doop
 • Opwekking 518 (Heer U doorgrondt en kent mij)
 • Toespreken gemeente
 • Gebed

  • Lezing: Mattheus 7:7-12 (over God die geeft wat je nodig hebt)
  • Psalm 146: 4 en 8
  • Preek over Heidelb Cat, vr + antw 120, 121 en 129
  • Gezang 161: 1, 2, 3, 4 (Geloofsbelijdenis)
  • Gebed
  • Collecte
  • Opw 407 (O Heer mijn God)
  • Zegen