Ds. R.A. Schipper

  *KOMEN

 1. LB 84A Wat hou ik van uw huis
 2. Mededelingen KR
   

 3. Votum en zegen
 4. GK/Ps 42A Als een hert dat verlangt ..
 5. Gebed
   
  *HOREN

 6. L: Joh 4: 31-34 (Bea B.)
      (doel van Jezus = wil van God de Vader doen)

 7. L: Matt 26:36-46
 8. GK/Ps 25: 2 en 4
 9. HC Zondag 49
 10. Kinderen @ kring gr 6
 11. Preek
 12. Opw 687 Heer wijs mij uw weg
   
  *GEVEN

 13. Gebed + voorbeden
 14. Opw 436 Onze Vader
 15. Collecte
   
  *GAAN

 16. L: Apostolische Geloofsbelijdenis
 17. LB 248: 1,2,3,4 De dag door uwe gunst ontvangen
 18. Zegen