Ds. R.A. Schipper

  *KOMEN

 1. Mededelingen KR
   
  Votum en zegen

 2. GK/Ps 47: 1 en 3
 3. Gebed
   
  *HOREN

 4. Lezen (Alke H.):
      Handelingen 1: 4-11
      Hebr 2:10 – 3:1

 5. GK 215: 1, 3, 4 De dag van onze Vorst
 6. Preek over Hebr 4:14-16
 7. Opw 192: Ik kom in uw heiligdom binnen
   
  *GEVEN

 8. L: H Cat zondag 18, v+a 46, 47, 49
 9. GK 250: 1, 2, 3 God is getrouw
 10. Gebed + voorbeden (jeugdkamp)
 11. Collecte
   
  *GAAN

 12. GK/Ps 72: 1 en 6 (koningspsalm)
 13. Zegen