Ds. R.A. Schipper

  *KOMEN

 1. Stiltemoment
 2. Votum en zegen
 3. LB 675: 1 Geest van hierboven
 4. Schuldbelijdenis + Gebed om vergeving
 5. GK/Ps 51:5 (Geest van vernieuwing)
   
  *HOREN

 6. Lezing: Jesaja 55:1-9 (Alke H.)
 7. Opw 642 Al mijn zonden (over Levend Water, cf Jes 55 en Opb 22 )
 8. Lezing: Handelingen 2: 1-13 (Alke H.)
 9. LB 706: 1, 3, 4 Dans mee met vader Zoon en Geest
 10. Kindmoment
 11. Opw 343 Heilige geest van God (2x)
  Kinderen @ kring 3+4

 12. Preek over Openbaring 22:17
 13. Opw 334
  Kinderkring terug
   
  *GEVEN

 14. Lezing (Nieuw leven uit de Geest): Efeziërs 5:15-20
 15. GK/Ps 67: 2 (álle volken …)
 16. Gebed + voorbeden
 17. Collecte
   
  *GAAN

 18. Opw 472 Blaas met de adem van uw Geest
 19. Zegen