Ds. R.A. Schipper

Komen

Votum en zegen

Zingen: liedboek 985 1-3 (Heilig, heilig, heilig)

Buigen

Wet versie 4 (Ds Luiten)

Zingen: GK/PS 15:1

Gebed

Horen

Lezen: Exodus 23: 14-17 en Lucas 2: 36-52 (Jaap K.)

Zingen: opwekking 520 (Wees mijn verlangen)

Kindmoment: Vertelling

Zingen: GK 42A (Als een hert)

Kinderen naar de kinderkring

Preek over Lucas 2:41-52

Zingen: GK 213: 2-3 (Eigen roem is uitgesloten)

Kinderen terug uit de kinderkring

Geven

Gebed

Collecte

Gaan

Zingen: GK/Ps 84:1 en 6

Zegen