Ds. R.A. Schipper

KOMEN
Stiltemoment
Votum en zegen
LB/Ps 146C: 1 en 3 Alles wat adem heeft ..

BUIGEN
Wet: Ex 20
GK 243: 1, 2, 3, 4 Heer ik kom tot U
Gebed

HOREN
Lezing: Kolossenzen 1:15-29
GK/Ps 89: 1 en 9
Preek Koloss 1:28-29
LB 939: 1, 2, 3 Op U alleen

GEVEN
Gebed + voorbeden
Collecte

GAAN
GK 256: 1, 2, 3, 4 Wonderwereld vol geheimen

Zegen