Ds. R.A. Schipper

*KOMEN
Stiltemoment
Votum en zegen
GK/Ps 90: 1 en 8
 
*BUIGEN
Gebed met schuldbelijdenis, GK pg 618
Genadeverkondiging, GK pg 619
Opwekking 464: 1, 2, 3 Wees stil voor het aangezicht van God
 
*HOREN
Inl: serie over eerste periode in beloofde land. Bijbelboek Rechters. Gideon. Vandaag eerst: het begin ttv Jozua, direkt na intocht
Lezing: Jozua 24:1-28
GK/Ps 78: 1 en 2
Kindmoment
Lied (NL en Engels): Lees je Bijbel + Read your Bible
Preek Jozua 24:15-slot “In ieder geval zullen ik en mijn familie de Heer dienen”
Opw 136 Abba Vader, Nederlands + Engels
 
*GEVEN
Gebed + voorbeden
Collecte
 
*GAAN
GK 167 Machtig God sterke rots
Zegen