Ds. R.A. Schipper

*KOMEN
Stiltemoment
Votum en zegen
LB 84A Wat hou ik van uw huis
 
*BUIGEN
Navolging: Matt 5:1-16
LB 838: 1 O grote God die liefde zijt
Gebed
 
*HOREN
Inl: serie over eerste periode in beloofde land. Bijbelboek Rechters.
Vorige keer Ehud: voorspelbaarheid van geschiedenis + onvoorspelbaarheid van Gods leiding
BBK Rechters: God gebruikt allerlei mensen, allerlei soorten, en zijn ene doel is: voor zijn naam en volk opkomen.
Lezing: Rechters 6: 1-16 + 25-27 + 33-40 ()
GK/Ps 79: 1, 3, 5
Kindmoment
Opw 122 Ik vermag alle dingen
Preek Rechters 6:14-16A
Opw 704 O kerk sta op
 
Bevestiging diaken Herman Korf
    *Formulier paragr ‘Over diakenen’ (GK pg 720)
    *Toezingen GK 238: 1 en 2 Ik bouw op U
 
*GEVEN
Gebed
Collecte
 
*GAAN
Ev Liedb 223: 1 en 5 (= Joh de Heer 53: 1 en 5) Ga niet alleen door ’t leven
Zegen