Ds. R.A. Schipper

  *KOMEN

 1. Stiltemoment
 2. Votum en zegen
 3. LB 971: 1 Zing een nieuw lied
   
  *BUIGEN

 4. Samen => leven in liefde: 1 Joh 3:18-24 (oud.)
  GK/Ps 133: 1 en 3
  Gebed + voorbedes
   
  *HOREN

 5. Startzondag / Thema ‘Breng ons samen’
      Vervolg: zondagse preken
      Verwerkingsmateriaal voor kringen en jongerenkringen

 6. Lezing: Johannes 10: 1-18 (Jaap K.)
 7. Opwekking 797 (=Sela) Breng ons samen
 8. Preek Johannes 10: 11A ‘Ik ben de goede Herder’
 9. GK/Ps 23: 1, 2, 3
   
  *VIEREN

 10. Avondmaal
      uitnodigingstekst
      Formulier V
      Gebed
      Opwekking 705: Aan de maaltijd wordt het stil
   
  >> korte uitleg staande viering + aanwijzingen ouderling volgen
  • 1e kring
  • Opwekking
  • Viering
  • Psalm 100: 1 en 2
  • 2e kring
  • Viering
  • Psalm 100: 3 en 4
   
  *GEVEN

 11. Gebed
 12. Collecte
   
  *GAAN

 13. Opwekking 790 God is mijn Herder (NB wisselzang M/V op beamer aangeven)
 14. Zegen