Ds. R.A. Schipper | 25 december | 11:00 uur

Mobiele telefoon graag meenemen
Afkondigingen

Kind-moment:
– Zang: Laat je licht maar schijnen (groep 1-4 zingt bij binnenkomen)
– Lezing Joh 1:9 en 14 BGT
– Kindvertelling
– Filmpje Zandtovenaar

Votum + zegen
Zang: LB 477: 1 t/m 5 Komt allen tezamen
Gebed
1e Bijbellezing: Lucas 2:1-7 (Anne)
Zang: LB 478: 1 en 2 Komt verwondert u
Gedicht ‘oudere generatie’
Zang: Opwekking 527 Licht in de nacht
2e Bijbellezing: Johannes 1: 1-14 (Anne)
Zang: Sela, Kerst boven Betlehem
Preek Johannes 1:5
Zang: LB 483 Stille Nacht
Bijdrage jeugdkring – Kahoot (via Hilde vd Ploeg)
Lied en dans ‘Laat het kerst zijn’ groep 5 t/m 8
Evt iets met kerstboom/-wensen?
Gebed
Aankondiging collecte
Zang: LB 487: 1, 2, 3 Eer zij God in onze dagen
Zegen