Ds. R.A. Schipper | 25 september | 11:00 uur

Inloop met liederen:
Lied
Lied

Welkom (Marlou)
Votum en zegengroet
Zang: Opw 488 ‘De kracht van uw liefde’
10 woorden (Wouter)
Zang: Opw 518 ‘Heer U doorgrond en kent mij’
Gebed (Lies)
Kindermoment (Wiejan + Yoran)
Zang: ‘God heeft een plan met je leven’
Bijbellezing: 2 Tim. 1: 1-7 (Nicky) en 1 Tim. 4: 6-9 (Matthijs)
Zang: Opw 687 ‘Heer wijs mij uw weg’
Tienermoment (Marlou en Lies)
Zang: GK 238 ‘Ik bouw op U mijn schild en mijn Verlosser’
Preek over 1 Tim 4:12
Zang: GK 233 ‘Jezus vol liefde’
Collecte (NB 10 juli voor Make-a-wish)
Interview Java (Dennis Kramer)
Gebed
Zang: Sela, ‘Gods zegen voor jou’
Zegen