Ds. R.A. Schipper

  *KOMEN

 1. Stiltemoment
 2. Votum en zegen
 3. Opwekking 733 De zon komt op
   
  *BUIGEN

 4. Gods wet horen is niet: de regels voorlezen, maar Gods recht liefhebben en doen!
 5. Lezen Jesaja 58: 1-2 en 6-10
 6. GK/Ps 86:4
 7. Gebed
   
  *HOREN

 8. Vorige keren Gideon: voorspelbaarheid van geschiedenis + onvoorspelbaarheid van Gods leiding
 9. Gideon 1e preek: bang en toch dapper. In 2e preek: God geeft overwinning met 300 tegen 130.000 midianieten
 10. Lezing: Rechters 8: 22-32 (Alke H.)
 11. GK/Ps 115: 2 en 8
 12. Kindmoment
      •Lied ‘Gideon, dappere held’
      •Vertelling

 13. LB 8B: 1 – 5 Zie de zon, zie de maan
 14. Kinderen naar kring 1&2
 15. Preek Rechters 8: 27
 16. Lied ‘ Herstel mijn eerste liefde’
   
  *GEVEN

 17. Info-blokje ‘Geloof delen met Java’
 18. Gebed
 19. Collecte
   
  *GAAN

 20. Opwekking 710 Zegen mij op de weg ..
 21. Zegen