Ds. R.A. Schipper

Votum en zegen

Opw 167 Samen in de naam van Jezus

Lezing: Lucas 10: 1-24

Gebed + voorbedes

Collecte

LB 705: 1, 2, 3, 4 Ere zij aan God de Vader (= belijden over God Drie-ene)

Overdenking

GK/Ps 67:2

Presentatie over Java

Korte reactie(s)

Gebed

Opw 710 Zegen ons

Zegen