Ds. R.A. Schipper

  *KOMEN

 1. Stiltemoment
 2. Votum en zegen
 3. LB 314: 1 en 3 Here Jezus om uw Woord
   
  *BUIGEN

 4. Wet, versie nr 7 (txt hieronder)
 5. Opw 642 Al mijn zonden
 6. 10u45 Doop Jeroen Jetze Wijnja
      -Formulier 1
      -Doop
      -Sela ‘ Wonderlijk’
   
  *HOREN

 7. Lezing: Marcus 7:24-37 (tekst v 31-37) (Ingrid)
 8. GK/Ps 30: 6 en 7 (gebed om genezing)
 9. Kindmoment: Vertelling
 10. GK 119A Uw woord is een lamp (2 keer)
 11. Preek Marcus 7:31-37
 12. Opw 689 Spreek o Heer
   
  *GEVEN

 13. Gebed
 14. Collecte
   
  *GAAN

 15. GK/Ps 19: 3 (Gods Woord dat ons verlicht)
 16. Zegen