Ds. R.A. Schipper

Komen

Stilte-moment

Votum en zegen

Zingen GK 253: 1 en 5 (Wie mat de Waat’ren)

Gebed

 

Horen

Lezen 1 Petrus 2: 11-17

Lezen 1 Petrus 3: 13-17

Zingen Opwekking 7-4 (O, kerk sta op)

Lezen HC Zondag 32A (vraag en antwoord 86)

Preek

Zingen GK 86: 4 en 5

 

Geven

Gebed en voorbeden

Collecte

 

Gaan

Lezen Apostolische geloofsbelijdenis

Zingen LB 415: 1 en 2 (Zegen ons Algoede)

Zegen

Zingen LB 415: 3 (Amen, amen)