Ds. R.A. Schipper

 • Moment v stilte
 • Votum en zegen
 • Gezang 171: 1 en 2 (Wees stil)
 • Wet:

10 geboden (kort, zie hieronder)

Efeziërs 6: 10 – 17

 • Psalm 15: 1 en 2
 • Gebed
 • Intro bijbellezing:

Lezen: 2 Sam 13: 28-33;
(Toelichting)
Lezen: 2 Sam 14:21-24
(Toelichting)
Lezen: 2 Sam 18:24-19:9

 • Psalm 3: 1 en 2 (Psalm n.a.v. strijd tegen Absalom)
 • Kindmoment
 • Gezang 45: 1 en 2 (Laat de kinderen tot Mij komen)
 • Preek over 2 Sam 19:1
 • Opwekking 520 (Wees mijn verlangen)
 • Gebed + voorbede
 • Collecte
 • Psalm 5: 9 en 10 (Juichend tot God gaan, vanw zijn zegen)
 • Zegen
 • Twee coupletten van het WilhelmusDe Tien Woorden (Ex. 20) – korte versie

Toen sprak God deze woorden:
‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd.

1e gebod: Vereer naast mij geen andere goden.
2e gebod: Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde.
3e gebod: Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want wie zijn naam misbruikt laat hij niet vrijuit gaan.
4e gebod: Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag.
5e gebod: Toon eerbied voor uw vader en uw moeder.
6e gebod: Pleeg geen moord.
7e gebod: Pleeg geen overspel.
8e gebod: Steel niet.
9e gebod: Leg over een ander geen vals getuigenis af.
10e gebod: Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, zijn slaaf of slavin, of wat hem ook maar toebehoort.’