Ds. R.A. Schipper

Muziek + Mededelingen
Welkom
Mededeling overlijden Henk Lunshof
Lied: Ik zal er zijn
Mededeling mbt begrafenis
Bijbellezing Ezechiël 47: 1-12
Overdenking
Gebed
Lied gezamenlijke kerken in NL: ‘U geeft rust’
Slot-dia
 
Bespreekpunten:
1. Het is een raar visioen, Ezechiël 47. Wat is jou het meest bijgebleven?

2. Ezechiël 47 gaat over groei: het water wordt dieper, stroomt verder, wordt een vitale zee. Wat merk jij van groei, in je leven met God? Hoe bevorder jij ‘groei’?