Ds. R.A. Schipper

Komen

Votum en Zegen

Zingen: Liedboek 439: 1 en 2 (Verwacht de komst des Heren)

Buigen

Lezen: Jesaja 58: 1-2 en 6-10

Zingen: Opwekking 429 (God wijst mij een weg)

Gebed

Horen

Lezen: Micha 6: 1-8  (Door Gera F en Roland S)

Zingen: GK/Ps 101: 1-3, 5

Kindermoment: Vertelling en projectlied

Kinderen groep 1 en 2 naar de kinderkring

Preek vanuit Micha 6:8

Zingen: Jezus’ liefde voor mij (van Sela)

Kinderen terug uit de kinderkring

Geven

Gebed

Collecte

Gaan

Zingen: Liedboek 482: 1 en 3 (Er is uit ’s werelds duistere wolken)

Zegen