Ds. R.A. Schipper

Komen

Moment van stilte

Votum en zegen

Zingen: GK 189: 1 en 2 (Hoe zal ik Hem bezingen)

Vieren Heilig Avondmaal

Lezen avondmaalsformulier V

Gebed

Geloofsbelijdenis van Nicea (door ouderling)

Zingen: GK 177: 2-3 (‘k Geloof in U heer Jezus, geboren uit de maagd)

Viering aan tafel

Gaande viering

Zingen: liedboek 444: 1-5 (Nu daagt het in het Oosten)

Dankzegging

Horen

Lezen: Matteüs 1: 18-25

Zingen: Zijn naam is Jezus

Zingen: Liedboek 487: 1-3 (Eer zij God in onze dagen)

Preek

Zingen: GK 189: 5

Geven

Gebed

Collecte

Gaan

Zingen: LvdK 125: 1 en 5 (O kom, O kom, Immanuël)

Zegen